...

Porady Prawne Online Cennik

Niestety ze względu na różnorodność poziomu skomplikowania pytania oraz dziedziny prawnej, z jakiego zakresu stawiane jest pytanie, nie istnieje możliwość ustalenia sztywnego cennika porad prawnych, cenny mogą zaczynać się nawet od 100 zł, przy bardzo prostych pytań, na które odpowiedzieć może praktycznie każdy prawnik, jednakże pytania, które wymagają bardziej specjalistycznej wiedzy, będą odpowiednio droższe. 

Najważniejsze jednak, że w naszej usłudze najpierw otrzymasz wycenę swoich pytań, więc nie musisz się martwić o koszty porady, gdyż z góry będziesz wiedział, jaki będzie jej koszt. Dodatkowo u nas płacisz już po otrzymaniu porady prawnej, co powoduje, że nie masz obawy o utratę gotówki i brak odpowiedzi na swoje pytanie.

Czynniki wpływające na cenę porady?

1. Dziedzina prawa (im więcej kancelarii zajmuję się daną gałęzią prawa, tym porada jest tańsza).

2. Poziom skomplikowania pytania (na cenę pytania wpływa również poziom skomplikowania pytania, czasami materia pytania może dotyczyć nietypowych kwestii, które wymagają większego zaangażowania ze strony prawnika).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.