...

Czy mogę wydziedziczyć syna?

Pytanie:

Mój syn od lat nie opiekuje się mną i zerwał kontakt z rodziną czy mogę go wydziedziczyć?

Paweł

Odpowiedź:

Wydziedziczenie zgodnie z art. 1008 Kodeksu Cywilnego jest możliwe, gdy uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jeżeli Pana syn uporczywie nie dopełnia względem Pana obowiązków rodzinnych, to ma Pan prawo go wydziedziczyć. Więcej o wydziedziczeniu dowie się Pan z artykułu Wydziedziczenie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.