...

Jak uzyskać zachowek?

Pytanie:

Wezwałam mojego brata do zapłaty zachowku, jednak on mi odmówił i nie dostałam nic ze spadku ojca, który zmarł 3 lata temu, co mogę zrobić.

Beata

Odpowiedź:

W takim wypadku musi Pani złożyć pozew do sądu, najlepiej będzie skorzystać z pomocy adwokata.

Więcej na temat pozwu znajdzie Pani w artykule Pozew o zachowek wzór.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.