...

Jak zgłosić przestępstwo?

Pytanie:

Widziałam, jak mój sąsiad pobił żonę, czy powinnam zgłosić to przestępstwo?

Odpowiedź:

Każdy, kto widział popełnienie przestępstwa, ma moralny obowiązek zgłosić organom ścigania ten fakt. Przestępstwo może zostać zgłoszone do prokuratury lub na komisariacie policji.

Ponadto proszę zapoznać się z artykułem: Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.