...

Kiedy nabędę spadek?

Pytanie:

4 lutego tego roku zmarł mój ojciec, byłam jedyną jego córką, kiedy nabędę po nim spadek?

Odpowiedź?

Spadek po ojcu nabyła Pani w dniu jego śmierci, natomiast należy załatwić inne formalności tj. stwierdzenie nabycia spadku bądź poświadczenie nabycia spadku, jeżeli jest Pani jedynym spadkobiercą, to uniknie Pani sprawy o dział spadku.

Proszę zapoznać się z artykułem: Data nabycia spadku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.