...

Spadek po ojcu, co zrobić?

Pytanie:

Mój ojciec zapisał cały majątek na rzecz córki z drugiego małżeństwa, czy ja jako córka z pierwszego małżeństwa mam prawo do zachówku?

Odpowiedź:

Tak, jako córka ma Pani prawo do zachowku, czyli 1/2 udziału, jaki przypadałby Pani w przypadku dziedziczenia ustawowego, czyli jeżeli majątek, jaki pozostawił Pani ojciec to np. 100 000,00 zł, to w przypadku dziedziczenia ustawowego dostałaby Pani 50 000,00 zł, natomiast zachowku należałoby się Pani 25 000,00 zł.

Proszę zapoznać się z artykułem „Spadek po Ojcu”.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.