...

Zachowek, czy mi się należy?

Pytanie:

Mój ojciec, z którym nie utrzymywałam długo kontaktu, ponieważ zostawił nas, czyli mnie i moją mamę, zapisał cały spadek swojej córce z drugiego małżeństwa, czy cokolwiek należy mi się z majątku ojca? Jego druga żona zmarła parę lat przed nim, tata nie miał innych dzieci.

Ania

Odpowiedź:

Należy się Pani 1/2 udziału, jaki przysługiwałby Pani w przypadku dziedziczenia ustawowego, jeżeli Pani tata pozostawił tylko dwie córki, to z ustawy dziedziczyłyby panie po połowie spadku, a więc będzie Pani miała prawo do zachowku w wysokości 1/4 spadku, czyli połowy, jaka by Pani przypadała z ustawy.

Proszę zapoznać się z artykułem Zachowek.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.