...

Mój ojciec zmarł i zostawił długi, co zrobić?

Pytanie:

Mój ojciec zmarł dwa tygodnie temu, dowiedziałam się, że zostawił 400 000,00 zł długu, a jedyny majątek, jaki posiadał to mieszkanie warte 250 000,00 zł, co mogę zrobić, żeby nie dziedziczyć długu.

Jadwiga

Odpowiedź:

Może pani w ciągu 6 miesięcy, od kiedy dowiedziała się Pani o otwarciu spadku (śmierci ojca) odrzucić spadek, wtedy uniknie Pani kłopotliwego spadku. Proszę pamiętać, że będzie Pani traktowana jako osoba, która nie dożyła otwarcia spadku, więc spadek może przejść na Pani dzieci.

Więcej na temat odrzucenia spadku znajdzie Pani w tym artykule: Odrzucenie Spadku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.