...

Odrzucenie spadku?

Pytanie:

Zmarł mój ojciec, który zostawił ogromne długi, jestem jego jedyną córką, mama też już nie żyje, od śmierci taty minęło 4 miesiące czy mogę jeszcze odrzucić spadek?

Odpowiedź:

Może Pani jeszcze odrzucić spadek, ma Pani na to 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedziała się Pani o swoim powołaniu do dziedziczenia. Proszę pamiętać, że w Pani miejsce wejdzie, córka i warto też w jej imieniu odrzucić spadek.

Proszę zapoznać się z artykułem Wniosek o odrzucenie spadku wzór.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.